JACIE

The Joint Accreditation Committee-ISCT (Europe) & EBMT (JACIE) Hematopoietic kök hücre (HSC) nakli alanında değerlendirme ve akreditasyon amacıyla 1998 yılında kurulmuş kar amacı gütmeyen bir kurumdur. JACIE’nin öncelikli amacı, uluslararası kabul görmüş bir sistem aracılığıyla hematopoetik kök hücre toplama, işleme ve nakli merkezlerinde yüksek kalitede hasta bakımı ve laboratuar performansını sağlamak,  sürekli geliştirmektir.

JACIE AKREDİTASYONU NEDİR?

JACIE akreditasyonu FACT-JACIE tarafından belirlenen Avrupa ve Amerika’da kemik iliği nakli tedavileri konusunda en yüksek standartları temsil eder. Akreditasyon, merkezlerin standartlara uyumunu sağlayarak başlayan,  yetkili otoriteler tarafından yapılan denetimler sonucunda onaylama işlemi ile devam eden sürecin bütünüdür.

Standartlara uygunluk konularında uzman dış denetçiler tarafından değerlendirilir. Akreditasyon o merkezin Avrupa ve Amerika da bulunan merkezlerle eş değer standartlarda tedavi ve hizmet sunduğunu belgeler.

AMAÇ

JACIE akreditasyonunun öncelikli amacı kemik iliği nakli ve hücresel tedavi hastalarına daha iyi tıbbi tedavi ve hizmet olanağı sağlamaktır. Hasta ve çalışan güvenliği risklerini azaltmak ve kemik iliği toplama, işleme ve nakil merkezleri arasında ortak veri veritabanını oluşturmaktır.

Akreditasyon Hasta- Donör ve Çalışanlara ne Sağlar?

Tıbbi literatürde tanımlanmış en yeni ve en iyi uygulamaların yapılmasını,

Tıbbi hataların önüne geçilmesini,
Hasta/ donör ve ailesinin tedavi sürecinin her aşamasında bilgilendirilmesini ve onayının alınmasını,
Hasta /Donör ve çalışan güvenliğinin sağlanması
Tüm hizmetlerin yetkin kişiler tarafından verilmesi
Çalışanlar için sürekli mesleki eğitim yapılması
Tüm tıbbi malzemeler ve cihazlara yönelik kontrol sağlanması
Afet ve kriz yönetimi için önceden önlem alınması
Tıbbi kayıtların doğru ve güvenli bir şekilde arşivlenmesini

Tüm uygulamaların “yetkin uzmanlarca” denetlenmesini sağlar.

Örnek SOP’ler:


Ekibimiz FACT-JACIE akreditasyonunu almanın  mutluluğunu yaşıyor…

JACIE akreditasyon belgesi JACIE  Ulusal Temsilcisi Prof. Dr. Osman İlhan tarafından Rektörümüz Prof. Dr. Kenan Araz’a  takdim edildi.

FACT-JACIE Sertifikasyon töreninden bir görüntü

FACT-JACIE Sertifikasyon töreninden bir görüntü

FACT-JACIE Sertifikasyon töreninden bir görüntü

FACT-JACIE Sertifikasyon töreninden bir görüntü

FACT-JACIE Sertifikasyon töreninden bir görüntü

Tören sonunda standartlara uyum sürecinde katkısı olan personellere teşekkür belgesi verildi.